Ultraschall in Med 2018; 39(04): 475
DOI: 10.1055/a-0657-0887
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Presenter din forskning i Flaggermusen

Further Information

Publication History

Publication Date:
02 August 2018 (online)

I NFUD ønsker vi å promotere den norske ultralydforskningen. I foreningens faste spalte i Ultraschall in der Medizin, Flaggermusen, har vi muligheten til dette. Hvis noen av våre medlemmer ønsker å presentere pågående eller nylig avsluttede doktorgradsprosjekter oppfordrer vi til å ta kontakt med styret i NFUD (styret@nfud.no).

I dette nummeret presenteres avhandlingen til Trond Engjom, seksjonsoverlege på gastroenterologisk seksjon ved Haukeland Universitetssjukehus.