Ultraschall in Med 2018; 39(05): 590
DOI: 10.1055/a-0717-9872
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Vellykket EUROSON-kongress 2018

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
09. Oktober 2018 (online)

Den 30. Euroson-kongressen i EFSUMB ble avholdt i Poznan, Polen, 4. – 9. september. Den nasjonale polske ultralydforeningen hadde samtidig sin årlige konferanse. Kari Utne og Kim Nylund representerte NFUD i BoD («Board of Delegates»). Det ble referert fra aktivitetene i de ulike komiteene i EFSUMB og fremtiden var på dagsorden. På grunn av nasjonalt regelverk i Sveits har SGUM sett seg nødt til å spørre hvert individuelt medlem om de ønsker å bli medlem i EFSUMB. Dette har ført til reduserte medlemstall i EFSUMB og dette ble gjenstand for mye diskusjon.