Ultraschall in Med 2018; 39(05): 590
DOI: 10.1055/a-0717-9872
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Vellykket EUROSON-kongress 2018

Further Information

Publication History

Publication Date:
09 October 2018 (online)

 

  Den 30. Euroson-kongressen i EFSUMB ble avholdt i Poznan, Polen, 4. – 9. september. Den nasjonale polske ultralydforeningen hadde samtidig sin årlige konferanse. Kari Utne og Kim Nylund representerte NFUD i BoD («Board of Delegates»). Det ble referert fra aktivitetene i de ulike komiteene i EFSUMB og fremtiden var på dagsorden. På grunn av nasjonalt regelverk i Sveits har SGUM sett seg nødt til å spørre hvert individuelt medlem om de ønsker å bli medlem i EFSUMB. Dette har ført til reduserte medlemstall i EFSUMB og dette ble gjenstand for mye diskusjon.

  Kongressen, med 1400 registrerte fra 54 land og 30 sponsorer, ble på alle måter vellykket. Deltakerne ble presentert et innholdsrikt program både faglig og sosialt. Workshops var populært. Kongressen hadde også et svært utvalg av postere. Det var stor aktivitet i utstillingshallen der det også var egen «Student hall». Programmet for kongressen var omfattende og stimulerende med presentasjoner fra mange fagfelt. Spesielt ønsker vi å trekke frem sesjonene om håndholdte ultralydapparater, elastografi for nybegynnere og gastrointestinal ultralyd som alle var svært dagsaktuelle og hvor norske forelesere bidrog.

  Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultrasonografi i Bergen var godt representert. Fredrik Sævik var NFUD sin kandidat i Young Investigators Award session med «Validation of Interobserver Analysis of a Simple Ultrasonographic Activity Index for Crohn’s Disease». Odd Helge Gilja, Anesa Mulabecirovic, Roald Havre, Kim Nylund og Nils Petter Oveland hadde alle interessante presentasjoner fra sine fagfelt.

  Kongressen viet foredrag om ultralydens historie med en glimrende historisk dokumentasjon av ultralydens utvikling, teknologien og menneskene bak, «The birth of visual medicine».

  «Scandinavian historical perspective» ble presentert av Sturla Eik-Nes.

  Euroson 2019 vil bli avholdt i Grenada, 29. mai til 1. juni 2019.

  Forberedelsene til vår kongress er allerede startet, der NFUD i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultrasonografi i Bergen skal arrangere Euroson 2020i Bergen 11. – 13. juni 2020.

  Topp sitat fra kongressen:

  «Take the best of the past and we will be able to take the future».

  Zoom Image
  Fredrik Sævik og Anesa Mulabecirovic bidro begge med flotte foredrag i Poznan.
  Zoom Image
  I forbindelse med at EFSUMB konferansen i Poznan var den 30. i rekken ble det holdt egen sesjon of EFSUMBs historie. Her bidro tidligere presidenter med foredragene og gav perspektiver fra ulike land og fagfelt. To av de fremmøte «past presidents» var norske, Sturla Eik Nes (4 fra venstre) og Odd Helge Gilja (5 fra venstre).

  #

  Zoom Image
  Fredrik Sævik og Anesa Mulabecirovic bidro begge med flotte foredrag i Poznan.
  Zoom Image
  I forbindelse med at EFSUMB konferansen i Poznan var den 30. i rekken ble det holdt egen sesjon of EFSUMBs historie. Her bidro tidligere presidenter med foredragene og gav perspektiver fra ulike land og fagfelt. To av de fremmøte «past presidents» var norske, Sturla Eik Nes (4 fra venstre) og Odd Helge Gilja (5 fra venstre).