Ultraschall in Med 2018; 39(06): 718-719
DOI: 10.1055/a-0795-3906
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Jubileum: Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre feirer 20 år!

Further Information

Publication History

Publication Date:
14 December 2018 (online)

I 1998 startet det første kullet med studenter ved Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Regionsykehuset i Trondheim. Grunnlaget for studiet var konsensuskonferansen i Oslo i 1986 om bruk av ultralyd i svangerskapet, som understreket utdanningskrav til jordmødre og leger som skulle utføre ultralydundersøkelsene i Norge. Utdanningen er unik i Norden og representerer den eneste offisielle læreinstitusjon i ultralyddiagnostikk innen norsk svangerskapsomsorg. Utdanningen ble utarbeidet i nært samarbeid med etablerte læresteder som Johns Hopkins University i Baltimore, South Bank University i London og University of Leeds og har alltid fulgt internasjonale retningslinjer. I Trondheim er videreutdanningen tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er et heltidsstudium som gir 60 studiepoeng (https://www.ntnu.no/videre/ultralyddiagnostikk).