Ultraschall Med 2019; 40(01): 114
DOI: 10.1055/a-0808-8258
DUDS meddelelser
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Ph.d.-forsvar

Further Information

Publication History

Publication Date:
15 February 2019 (online)

Den 20.12.18 forsvarede læge Anuj Pareek sin Ph.d.-afhandling med titlen: “Neonatal Lung Ultrasound” på Skejby Sygehus. Bedømmere var professor Michael Pedersen, Skejby Sygehus (formand); professor Paul Sidhu, Kings College Hospital, London og overlæge, Ph.d., Caroline Ewertsen, Rigshospitalet.