Ultraschall in Med 2019; 40(04): 541
DOI: 10.1055/a-0900-4803
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUDs nye styre

Further Information

Publication History

Publication Date:
05 August 2019 (online)

På generalforsamlingen 2019 gikk hele det gamle styret av etter god innsats i mange år. Leder Kari Utne har vært i styret i hele seks år, mens Anette Hem, Kim Nylund, Sigrid Berg og Ruth Stoklund Thomsen alle har sittet i styret i fire år. Aurora Røset, Dina Ismail, Kjetil Myhr, Anders Batman Mjelle, Jan Henrik Opsahl og Geir Stene har bidratt i styret de siste to årene. NFUD og det nye styret takker for innsatsen!