Ultraschall Med 2020; 41(01): 102
DOI: 10.1055/a-0964-9797
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD 2020

Further Information

Publication History

Publication Date:
05 February 2020 (online)

Nytt år og nye muligheter for å videreutvikle din ultralydkompetanse, formidle kasuistikker eller spennende forskningsresultat, og ikke minst, oppleve Eurosonkongressen i Bergen i juni.