Ultraschall Med 2020; 41(05): 604-605
DOI: 10.1055/a-1222-2865
NFUD Flaggermusen

Offshore tele-veiledet ultralyd

Victoria Vatsvåg
Stipendiat ved Helsefakultetet, avdeling for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger

Ultralyd er svært brukeravhengig, det krever lang og grundig opplæring før man er i stand til å utføre undersøkelser med god diagnostisk verdi [1]. Mangel på tilstrekkelig undervisning og trening fremstår som en begrensning for utbredt bruk av denne teknologien [2]. Tele-veiledet ultralyd er en prosedyre som kobler eksperter med nybegynnere gjennom ulike typer kommunikasjons- og nettverksteknologier, med det overordnede målet å føre spesialisthelsetjenesten nærmere pasienter som er langt unna sykehus [3]. Et eksempel på et fjerntliggende sted med begrenset tilgang på avansert diagnostikk er en offshore oljeplattform.Publication History

Publication Date:
05 October 2020 (online)

© 2020. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany