Ultraschall in Med 2012; 33(2): 206
DOI: 10.1055/s-0031-1274840
Flaggermusen

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

EASL – School of Hepatology – Course 18: Liver Imaging

Further Information

Publication History

Publication Date:
27 April 2012 (online)

7.–9. juni 2012 i Bologna, Italia

Deadline for påmelding 28. mars 2012

Kurset tilbyr trening i hepatologisk orientert klinisk forskning. Målgruppe er både yngre forskere og erfarne klinikker som vil holde seg oppdatert om nyeste trender på det området.