retten! 2015; 4(05): 391
DOI: 10.1055/s-0036-1571288
Veranstaltungskalender
© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Veranstaltungen

Further Information

Publication History

Publication Date:
12 January 2016 (online)

25.–26.1.2016 Hamburg

1. Zukunftsforum Rettungsdienst

http://www.zf-rettungsdienst.de

4.–6.2.2016 Stuttgart

12. Stuttgarter Intensivkongress (SIK)

http://www.mcn-nuernberg.de

18.–20.2.2016 Garmisch-Partenkirchen

3. Kinder-Notfall-Tage

http://www.kindernotfalltage.de

3.–4.3.2016 Koblenz

Deutscher Interdisziplinärer Notfallmedizin Kongress

http://www.dink-kongress.de