Ultraschall in Med 2018; 39(03): 367
DOI: 10.1055/a-0632-8810
DUDS meddelelser
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Disputatsafhandling

Further Information

Publication History

Publication Date:
07 June 2018 (online)

 

    Klinisk lektor, ph.d. Martin G. Tolsgaard forsvarede doktordisputats om oplæring i gynækologisk-obstetrisk ultralyd.

    Ultralyd er blevet en essentiel del af den gynækologisk-obstetriske undersøgelse, men kvaliteten af ultralydsundersøgelsen afhænger af operatørens kompetence. Vi undersøgte, hvordan kompetencevurdering og oplæring i ultralyd kan belyses ud fra forskellige perspektiver. Fra de uddannelsessøgendes synspunkt afhænger udførelse af ultralydsundersøgelser af tekniske aspekter, evne til billedfortolkning og integrering af undersøgelsesresultater i patientbehandlingen. Vi undersøgte, hvad internationale eksperter mener, der bør inkluderes i vurdering af ultralydskompetence og understøttede disse fund med data fra kompetencevurderinger af læger med forskellige erfaringsniveauer i både den kliniske og simulerede kontekst. Vi fandt, at novicer var i stand til at opnå ekspertniveau igennem simulations-baseret oplæring i ultralyd. Simulations-baseret oplæring i ultralyd førte desuden til forbedrede kliniske præstationer både umiddelbart efter endt træning samt efter flere måneders klinisk oplæring. Derudover førte brugen af simulations-baseret oplæring i transvaginal ultralyd til forbedringer i patienters opfattelse af kvalitet i behandlingen i form af nedsat ubehag, øget tryghed og tillid til operatøren. Behovet for supervision og gentagelse af ultralydsundersøgelsen faldt over tid med den kliniske oplæring for novicer, der havde gennemgået simulationsbaseret oplæring i ultralyd forud for deres kliniske træning sammenlignet med dem, der blot gennemførte den kliniske træning. Dermed kunne vi understøtte hypotesen om, at brugen af initial simulations-baseret oplæring virker som „forberedelse til fremtidig læring“. Vi fandt desuden, at effektiviteten af simulations-baseret oplæring i ultralyd kunne fordobles ved brugen af træning i par uden negative konsekvenser for transfer af færdigheder til klinikken. Ud fra en økonomisk vinkel blev omkostningerne ved oplæring i ultralyd undersøgt og vurderet i forhold til den kliniske effekt i et omkostnings-effekt studie.

    Den fulde disputats kan læses her: Tolsgaard MG. Assessment and learning of ultrasound skills in Obstetrics & Gynecology. Dan Med J 2018 Feb; 65(2). pii: B5445.


    #