Ultraschall in Med 2018; 39(04): 476
DOI: 10.1055/a-0642-9750
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Cea de-a 21-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române în Ultrasonografie și Biologie

Further Information

Publication History

Publication Date:
02 August 2018 (online)

 

  În perioada 17 – 19 mai 2018, Brașovul, frumosul oraș de la poalele Tâmpei, a găzduit manifestarea știinţifică tradiţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB), cea de-a 21-a Conferinţă Naţională. Manifestarea a acoperit toată paleta aplicaţiilor clinice ale ecografiei, la nivelul anului 2018, cuprinse în 4 cursuri pre-conferinţă, 22 mese rotunde, 109 prezentări orale și 31 prezentări e-poster. Au fost înregistraţi 560 de participanţi din 21 centre, dintre care 32 % au fost studenţi și rezidenţi. Cursurile și prezentările orale de la mesele rotunde au fost susţinute de un număr de 92 de lectori, dintre care 15 lectori invitaţi din 12 ţări în afara României.

  În cursul Endorsed Ultrasonografia în urgenţe și stări critice a fost prezentat, în prima parte, specificul explorării ultrasonografice în principalele urgenţe abdominale. Partea a doua a cuprins specificul explorării ultrasonografice în stări critice, fiind urmat de ateliere practice cu prezentarea procedurilor intervenţionale și cazuri clinice ilustrative.

  Cursul Endorsed de Ecografie musculoscheletală a prezentat principalele probleme practice de diagnostic ultrasonografic, decizie terapeutică și urmărire clinică în cabinetul medicului de familie, ambulator și spital, abordând specificul explorării în diferite specialităţi.

  Cursul Endorsed de Ultrasonografie pediatrică a cuprins o mare varietate de aplicaţii ale ultrasonografiei în pediatrie, de la cele clasice la patologia malformativă și tumorile embrionare, incluzând tehnicile de contrast și procedurile intervenţionale ghidate ecografic.

  Cel de-al patrulea curs preconferinţă s-a adresat studenţilor în medicină, fiind la a 5-a ediţie, cuprinzând problematica abdominală, laterocervicală și principalele urgenţe și fiind urmat, ca de fiecare dată, de ateliere practice hands on.

  Cele 19 mese rotunde din programul propriu-zis al conferinţei au cuprins teme extrem de interesante, cum au fost cele focalizate pe urgenţele în pediatrie, ultrasonografia organelor genitale masculine, ultrasonografia în tumorile ginecologice, ultrasonografia splinei și limfoganglionilor, ultrasonografia Doppler, ultrasonografia pentru medicii de familie, elastografia non-hepatică, utilizarea produșilor de contrast, cazuri clinice comentate. Seminarul WFUMB al Centrului de formare în ultrasonografie Timișoara, a prezentat principalele actualităţi în ultrasonografia intervenţională, elastografie și ultrasonografia cu produși de contrast. Educaţia în și prin ultrasonografie a fost dezbătută în cadrul unei mese rotunde cu prezentarea unui proiect de implementare a practicii ultrasonografiei pentru studenţi și deprinderea abilităţilor practice cu ajutorul simulatoarelor.

  Au fost susţinute de asemenea sesiunile tradiţionale cuprinzând lucrările originale, cazurile clinic-ecografice video și sesiunea e-poster, cu înmânarea unui număr important de premii. Premiul Gheorghe Badea al SRUMB a fost atribuit în acest an pentru lucrarea în două volume Ecografia musculoscheletală, autor prof. Daniela Fodor.

  În cadrul Adunării Generale a fost ales noul Comitet director al SRUMB pentru următorii 4 ani și viitorul președinte SRUMB, pentru perioada 2020 – 2022, în persoana d-nei conf. Alina Popescu. Anul viitor Conferinţa Naţională SRUMB va avea loc la Tg. Mureș, în perioada 23 – 25 mai 2019.

  Prof. Viorela Enăchescu
  Președinte Executiv SRUMB 2018 – 2020


  #