Ultraschall in Med 2018; 39(05): 591
DOI: 10.1055/a-0717-9787
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – Învăţământul postuniversitar de ultrasonografie în România anului 2018

Further Information

Publication History

Publication Date:
09 October 2018 (online)

 

  Între conferinţele naţionale de ultrasonografie, ultima organizată în 2018 la Brașov, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB) organizează și în acest an numeroase cursuri de formare sau perfecţionare în ultrasonografie pentru o gamă largă de specialităţi clinice. După 1990 SRUMB a organizat în 5 centre de pregătire, în cadrul Universităţilor de Medicină și Farmacie din București, Cluj Napoca, Timișoara, Iași și Craiova cursuri de formare în practica ultrasonografiei clinice, pentru obţinerea atestatului de studii complementare și de liberă practică a ultrasonografiei. Pe parcurs s-au alăturat acestei activităţi alte 4 centre de pregătire din cadrul instituţiilor de învăţământ medical superior din Sibiu, Constanţa, Oradea și Tg. Mureș. Astfel că și în acest an cele 9 centre de pregătire au organizat aceste cursuri la care au participat în numărul cel mai mare medici specialiști de Medicină internă, Pediatrie, Medicină de familie, Nefrologie, Chirurgie, Boli infecţioase. Cursurile se desfășoară conform unei tematici și metodologii naţionale și sunt urmate de examene de obţinere a atestatului de practică organizat în două sesiuni de către Ministerul Sănătăţii. Tematica de pregătire abordează, în principal, în prima parte a cursurilor, aplicaţiile ultrasonografiei în patologia abdominală și în cea de-a doua parte aplicaţiile în Obstetrică-ginecologie, Cardiologie, explorarea tiroidei, sânului, glandelor salivare, sistemului musculoscheletal și ţesuturilor moi superficiale, testiculului și scrotului.

  În afara acestor cursuri, centrele de pregătire organizează și în acest an numeroase cursuri postuniversitare în explorarea Doppler, explorarea ţesuturilor moi superficiale (București, Cluj Napoca, Timișoara, Craiova), ecografie musculoschletală, ecografie intervenţională (Cluj Napoca), elastografie și utilizarea produsilor de contrast, ecoendoscopie (Cluj Napoca, Timișoara, Craiova).

  O contribuţie specială în formarea în ultrasonografie o aduc în acest an cursurile organizate sub egida EFSUMB și WFUMB. Astfel în Tmișoara Centrul WFUMB de educaţie în ultrasonografie al Universităţii de Medicină și Farmacie Victor Babeș va organiza în 22 noiembrie 2018 Cursul EFSUMB Endorsed Contrast Enhanced Ultrasound, cuprinzând prezentări și cazuri clinico-ecografice, iar în 23 – 24 noiembrie 2018, Cursul Euroson Shool Liver Elastography care va include în afara prezentărilor, demonstraţii practice și sesiuni de pregătire hands-on. La Cluj Napoca în 22 – 23 februarie 2019 va fi organizat Cursul Euroson School Sonoderm – Dermatologic Ultrasound Course, primul curs de ultrasonografie în dermatologie.

  Toate cursurile menţionate vor conduce practica ultrasonografică în România către participările la Conferinţa Natională ce va fi organizată în anul viitor în mai la Tg. Mureș și congresul Euroson de la Granada, Spania.

  Prof. Viorela Enăchescu
  Președinte Executiv SRUMB


  #