Ultraschall in Med 2018; 39(06): 716
DOI: 10.1055/a-0796-7161
DUDS meddelelser
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Vellykket DUDS efterårsmøde 2018

Further Information

Publication History

Publication Date:
14 December 2018 (online)

 

  Tak til Peter Thielsen og Herlev Hospital for et meget velbesøgt og veltilrettelagt efterårsmøde i Herlev d. 1 november 2018.

  Programmet var meget alsidigt og spændende sammensat. Dagen startede med foredrag om hvordan ultralyd benyttes i almen praksis ved Professor Martin Bech Jensen, Center for almen Medicin fra Aalborg Universitet. Herunder hvor meget almen praktiserende læger rundt om i Europa benytter ultralyd i deres praksis.

  PhD. Overlæge Merete J. Kønig fra Gentofte Hospital fortalte herefter om muskuloskeletal ultralyd. Hun viste blandt andet meget flotte ultralydsbilleder af springerknæ, herunder hvor vigtigt det er at ultralyd skanne, når knæet placeres i den rigtige vinkel. Ellers kan det være problematisk at visualisere inflammationen.

  Overlæge, PhD, Christian Nolsøe fra Herlev Hospital, fortalte om sit arbejde som præsident for World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB). I 2019 afholdes der desuden et spændende EUROSON kursus på Færøerne. Opfordring til deltagelse er hermed videre givet.

  Herefter fortalte PhD. Maja Thiele, OUH om elastografiens forskellige metoder, og anvendelses områder inden for medicinske leversygdomme. Herunder hvilke faldgrupper der kan være når elastografi målinger sammenlignes ved forskellige apparatur. Faste er desuden også en vigtig komponent for at undgå fejlmålinger. Maja Thiele har desuden deltaget i Danmarks radios PhD Cup 2016.

  Efter kaffepausen fortalte Overlæge Bjørn Skjoldbye, Aleris-Hamlet privathospital om lyskesmerter, og han havde til foredrag selv udarbejdet meget flotte visuelle anatomiske tegninger af lysken.

  Tumor seeding efter biopsi berettede PhD Overlæge Torben Lorentzen fra Herlev Hospital, om resultater fra litteraturen samt egne forsknings resultater. Torben fremviste meget interessant billeder fra patienter som havde oplevet tumor seeding.

  Professor Dr Med Søren R. Rafaelsen fortalte om transrektal ultralyd, og staging af rektalcancer. Han viste flotte historiske billeder af transrektal ultralyds pionerer, så var der en lang periode hvor transrektal ultralyd gik i glemmebogen, og en gennemgang af hvordan transrektal ultralyd benyttes i dag.

  Til sidst berettede PhD Kristoffer Lindskov Hansen om hans store arbejde med vektorflow ultralyd af hjertet. Meget flot teknisk gennemgang af vektorflow. Kristoffer Lindskov Hansen gennemgik kort flere af hans spændende publikationer, og fremviste flotte optagelser.

  Stor tak til alle foredragsholderene for alle de flotte og spændende indlæg. Der var stor spørgelysten fra det interesserede publikum. Et meget vellykket møde.

  Malene Roland Pedersen


  #