Ultraschall Med 2019; 40(01): 116-118
DOI: 10.1055/a-0808-8354
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD’s symposium 2019 i Trondheim

Further Information

Publication History

Publication Date:
15 February 2019 (online)

 

  NFUD har glede av å invitere deg til årets ultralydsymposium 3. – 5. april 2019. Symposiet skal avholdes på Hotell Scandic Lerkendal.

  I forkant av symposiet , 2. april, feirer Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved NTNU 20 år. Informasjon om jubileet finner du på: http://www.nsfm.no/symposium19/

  I år har vi fortsatt valgt å inkludere mange seksjoner med praktiske øvelser. Dette gjøre seg spesielt gjeldende i fellessesjonene for muskel/skjelett og akutt og allmennmedisin de to første dagene, men også i obstetrikk/gynekologi-sesjonene vil det være «live scanning.» Det er lagt opp til at frie foredrag skal inkluderes i fellessesjonene gjennom hele symposiet slik at så mange som mulig skal få kunne presentere aktuelle forskningsprosjekter eller interessante kasuistikker.

  Siden symposiet skal avholdes i Norges teknologihovedstad har vi valgt å se litt fremover i den første fellessesjonen. Kan teknologien ikke bare gi oss bedre bilder, men også hjelpe oss med å tolke dem?

  Resten av dagen er avsatt til fagspesifikke parallellsesjoner frem til en kort pause før generalforsamlingen. Etterpå er det planlagt en «get-together» i hotellets skybar i 21. etasje hvor man får en flott utsikt over Trondheim sammen med litt fingermat og sprudlende.

  Torsdagen starter med en fellessesjon hvor fokuset er på hvordan vi som ultralydoperatører skal takle problemer med stadig økende fedme blant pasientene. Resten av dagen settes igjen av til fagspesifikke parallellsesjoner. Denne kvelden er det festmiddag og utdeling av forskningsstipend.

  Fredagen er avsatt til to fellessesjoner. I den ene får vi en oppdatert kunnskap om bruk av ultralydkontrast og i den andre er fokuset på bruk av ultralyd i oppfølging av ulike pasientgrupper. I motsetning til mange andre diagnostiske modaliteter som kan gi betydelig ubehag for pasienten eller være forbundet med kumulativ risiko, er ultralyd velegnet til nettopp oppfølging.

  Det settes ingen endelig påmeldingsfrist, men alle oppfordres til å melde seg på innen 15. februar 2019 for å være sikret å få hotellrom.

  Frie foredrag skal sendes til frieforedrag@nfud.no. Vi fortsetter med pris for beste kasuistikk på kr. 5000 NOK samt pris for beste forskningspresentasjon på kr. 10 000 NOK. Vi vil også minne om NFUD’s forskningsstipend som er på kr. 10 000 NOK. Alle NFUD medlemmer som driver med eller planlegger et ultralyd-relatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no.

  Valgkomite:
  I år er det valg av nytt styre. Flere av styrets medlemmer stiller ikke til nyvalg og forenings medlemmer oppfordres til å melde sin interesse. Valgkomiteen består av Roald Flesland Havre (leder), Vivi Bakkeheim, Hilde Berner Hammer, Bjørn Angelsen og Claudia Marie Heien. Hvis du ønsker å bidra eller kjenner noen som kan gjøre en god jobb for NFUD, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med valgkomiteen. Dette kan du gjøre ved å ringe eller skrive en mail til komiteens leder (e-mail: roald.flesland.havre(at)helse-bergen.no, tlf: 55 975 000) eller ta direkte kontakt med en av de andre i komiteen som du kjenner.

  Vi ser frem til å møte dere i Trondheim.

  Zoom Image
  Zoom Image

  #

  Zoom Image
  Zoom Image