Ultraschall Med 2011; 32(1): 117
DOI: 10.1055/s-0030-1270877
SRUMB Newsletter

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Învăţământul ultrasonografic în Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Further Information

Publication History

Publication Date:
14 February 2011 (online)

 

Ultrasonografia – metodă complementară cunoscută, aplicată şi perfecţionată permanent de mai bine de jumătate de secol, a fost folosită în Moldova pentru prima oară în actualul Institut de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi de către profesorii Carol Stanciu şi Cezar Daniil, cu un prim ecograf „step by step”, în urmă cu mai bine de 40 de ani.

De atunci şi până în prezent, datorită echipamentelor ultrasonografice performante de care a beneficiat Institutul, cât şi a resurselor umane valoroase existente, me-
toda a fost folosită pe larg în două mari direcţii: explorare complexă a pacientului şi didactic.

Intrată în practica clinică curentă, utilizată de către toţi medicii gastroenterologi din Institut, metoda a devenit o „prelungire” a examenului clinic al oricărui pacient. În plus, a existat o preocupare permanentă pentru introducerea şi perfecţionarea tehnicilor ecografice noi, de la ecografia Doppler până la elastometria în timp real şi ecografia cu substanţă de contrast.

Pe plan didactic, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi este cunoscut pe plan naţional ca un centru de formare în ultrasonografie – atât pentru medicii rezidenţi (care au în curiculă modul de ecografie), cât şi pentru medici de alte specialităţi. Bianual aceştia efectuează cursuri, stagii şi – în colaborare cu Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Medicale şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi - se organizează examen pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie generală. S-a urmărit implementarea noţiunilor de ecografie încă din studenţie. Un argument în acest sens este şi cursul opţional de ecografie abdominală pentru studenţii anului V – cu o largă audienţă, aflat în al patrulea an de desfăşurare. De asemenea am demarat, împreună cu Unitatea de Primire Urgenţe – Spitalul Universitar „Sf. Spiridon”, un program de instruire a medicilor specialişti de medicină de urgenţă pentru însuşirea noţiunilor ecografice în urgenţele abdominale. Programul are un real succes şi se află în al doilea an de desfăşurare.

Există o bună colaborare cu alte centre de ecografie din ţară, concretizată în publicarea de ghiduri practice cu implementare clinică a tehnicilor ecografice.

O parte din colectivul Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi sunt membri ai Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, participând cu lucrări în domeniu – apreciate prin distincţii – la congrese naţionale şi internaţionale în domeniu.

În concluzie Centrul de Ultrasonografie din Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, dotat cu resurse umane şi materiale performante, permite atât explorare la nivel deosebit cât şi formare şi perfecţionare profesională permanentă în domeniul ecografiei abdominale.

Prof. Dr. Cristina Cijevschi Prelipcean
Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi