DOI: 10.1055/s-00025476

Endoscopy International Open

Issue 04 · Volume 3 · August 2015 DOI: 10.1055/s-005-30055

Foreword

Review

E259
Kenters, Nikki; Huijskens, Elisabeth G. W.; Meier, Corianne; Voss, Andreas: Infectious diseases linked to cross-contamination of flexible endoscopes
E373

Original article

E266
Kinjo, Yuzuru; Nonaka, Satoru; Oda, Ichiro; Abe, Seiichiro; Suzuki, Haruhisa; Yoshinaga, Shigetaka; Maki, Daisuke; Yoshimoto, Seiichi; Taniguchi, Hirokazu; Saito, Yutaka: The short-term and long-term outcomes of the endoscopic resection for the superficial pharyngeal squamous cell carcinoma
E274
Satake, Hironaga; Yano, Tomonori; Yoda, Yusuke; Fujii, Satoshi; Zenda, Sadatomo; Tomioka, Toshifumi; Shinozaki, Takeshi; Miyazaki, Masakazu; Kaneko, Kazuhiro; Hayashi, Ryuichi: Feasibility of salvage endoscopic resection for patients with locoregional failure after definitive radiotherapy for pharyngeal cancer
E318
Ohtsu, Kensei; Yao, Kenshi; Matsunaga, Kazuhisa; Nagahama, Takashi; Kanemitsu, Takao; Matsushima, Yu; Yasaka, Motochika; Ono, Yoichiro; Fujiwara, Shoko; Hisabe, Takashi; Takaki, Yasuhiro; Hirai, Fumihito; Matsui, Toshiyuki; Hanada, Teruyo; Imamura, Kentaro; Tanabe, Hiroshi; Iwashita, Akinori; Shimokawa, Toshio: Lipid is absorbed in the stomach by epithelial neoplasms (adenomas and early cancers): a novel functional endoscopy technique
E323
Sugimoto, Shinya; Matsubayashi, Hiroyuki; Kimura, Hirokazu; Sasaki, Keiko; Nagata, Kaori; Ohno, Sachiyo; Uesaka, Katsuhiko; Mori, Keita; Imai, Kenichiro; Hotta, Kinichi; Takizawa, Kohei; Kakushima, Naomi; Tanaka, Masaki; Kawata, Noboru; Ono, Hiroyuki: Diagnosis of bile duct cancer by bile cytology: usefulness of post-brushing biliary lavage fluid
E334
Kim, Seung Han; Keum, Bora; Chun, Hoon Jai; Yoo, In Kyung; Lee, Jae Min; Lee, Jong Soo; Nam, Seung Joo; Choi, Hyuk Soon; Kim, Eun Sun; Seo, Yeon Seok; Jeen, Yoon Tae; Lee, Hong Sik; Um, Soon Ho; Kim, Chang Duck: Efficacy and implications of a 48-h cutoff for video capsule endoscopy application in overt obscure gastrointestinal bleeding
E346
Hagège, Hervé; Laugier, René; Nahon, Stéphane; Coulom, Pierre; Isnard-Bagnis, Corinne; Albert-Marty, Annaïck: Real-life conditions of use of sodium phosphate tablets for colon cleansing before colonoscopy
E354
Sano, Wataru; Sano, Yasushi; Iwatate, Mineo; Hasuike, Noriaki; Hattori, Santa; Kosaka, Hidekazu; Ikumoto, Taro; Kotaka, Masahito; Fujimori, Takahiro: Prospective evaluation of the proportion of sessile serrated adenoma/polyps in endoscopically diagnosed colorectal polyps with hyperplastic features
E363
Makino, Tomoaki; Kanmura, Shuji; Sasaki, Fumisato; Nasu, Yuichirou; Funakawa, Keita; Tanaka, Akihito; Arima, Shiho; Nakazawa, Junichi; Taguchi, Hiroki; Hashimoto, Shinichi; Numata, Masatsugu; Uto, Hirofumi; Tsubouchi, Hirohito; Ido, Akio: Preoperative classification of submucosal fibrosis in colorectal laterally spreading tumors by endoscopic ultrasonography
E368
Pioche, Mathieu; Lépilliez, Vincent; Déprez, Pierre; Giovannini, Marc; Caillol, Fabrice; Piessevaux, Hubert; Rivory, Jérôme; Guillaud, Olivier; Ciocîrlan, Mihai; Salmon, Damien; Lienhart, Isabelle; Lafon, Cyril; Saurin, Jean-Christophe; Ponchon, Thierry: High pressure jet injection of viscous solutions for endoscopic submucosal dissection (ESD): first clinical experience

Editorial

Case report

E307
Tounou, Shigetaka; Morita, Yasushi; Hosono, Tomohiro; Harada, Hideaki; Hayasaka, Kenji; Katsuyama, Yasushi; Suehiro, Satoshi; Nagano, Seishi; Shimizu, Takanori: Endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer without interruption of warfarin and aspirin
E359
Takagi, Wataru; Yamamoto, Katsumi; Amano, Takahiro; Sakamoto, Aisa; Otake, Yuriko; Saiki, Hirotsugu; Kondo, Hisashi; Urabe, Makiko; Takahashi, Kei; Yamamoto, Masashi; Hayashi, Shiro; Nakajima, Sachiko; Nishida, Tsutomu; Komori, Takamichi; Morita, Shunji; Adachi, Shiro; Inada, Masami: Colon adenocarcinoma with dome-like phenotype: characteristic endoscopic ultrasonography (EUS) findings