DOI: 10.1055/s-00043364

Pharmaceutical Fronts

Issue 03 · Volume 05 · September 2023 DOI: 10.1055/s-013-58310

Review Article

Original Article

e132
Li, Jia-Yi; Peng, Xin-Yan; Huang, Yi-Lei; Jiang, Ling; Li, Jian-Qi; Yang, Xue-Zhi; Zhang, Qing-Wei: Design, Synthesis, and Neuroprotective Effects of Novel Cinnamamide-Piperidine and Piperazine Derivatives
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202303/10-1055-s-0043-1774288-i2200045-toc.jpg
e141
Uti, Daniel E.; Ibiam, Udu A.; Omang, Wilson A.; Udeozor, Precious A.; Umoru, Grace U.; Nwadum, Solomon K.; Bawa, Inalegwu; Alum, Esther U.; Mordi, Joseph C.; Okoro, Edith O.; Obeten, Uket Nta; Onwe, Eucharia N.; Zakari, Suleiman; Opotu, Ohunene Rukayat; Aja, Patrick M.: Buchholzia coriacea Leaves Attenuated Dyslipidemia and Oxidative Stress in Hyperlipidemic Rats and Its Potential Targets In Silico
e161
Chen, Jian-Li; Hu, Jing-Yu; Wang, Qi-Fan; Ge, Peng; Wang, Quan-Hui; Lou, Zi-Shuo: Multistep Synthesis of Paracetamol in Continuous Flow
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00043364/202303/10-1055-s-0043-1772252-i2300030-toc.jpg