DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Kutyashev IB, Barkov AY, Zimnitskiy NS, Korotaev VY, Sosnovskikh VY.
Chem. Heterocycl. Compd. 2019;
55: 861

Download Bibliographical Data

Access: