DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

LinksSchließen

Referenz

Kutyashev IB, Ulitko MV, Zimnitskiy NS, Barkov AY, Korotaev VY, Sosnovskikh VY.
New J. Chem. 2019;
43: 18495

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: