DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Hu X, Wang G, Qin C, Xie X, Zhang C, Xua W, Liu Y.
Org. Chem. Front. 2019;
6: 2619

Download Bibliographical Data

Access: