DOI: 10.1055/b-001-3199
Batra, Anil; Wassmann, Reinhard; Buchkremer, Gerhard: 2012

Verhaltenstherapie

Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete Print ISBN 9783131177841 · Online ISBN 9783131834348
More Information

Book

Editors: Batra, Anil; Wassmann, Reinhard; Buchkremer, Gerhard

Authors: Angenendt, J.; Batra, A.; Becker, S.; Berner, M.; Bohus, M.; Borgart, E.-J.; Buchkremer, G.; Dykierek, P.; Fischer, A.; Günthner, A.; Hautzinger, M.; Heßlinger, B.; Hohagen, F.; Klingberg, S.; Kockott, G.; Linden, M.; Meermann, R.; Okon, E.; Peukert, P.; Philipsen, A.; Preilowski, B.; Revenstorf, D.; Richter, H.; Schramm, E.; Stieglitz, R.-D.; Sulz, S. K. D.; Trabert, W.; Veltrup, C.; Wahl, K.; Wassmann, R.; Wiedemann, G.; Wittorf, A.; Zimmer, D.; Zipfel, S.

Title: Verhaltenstherapie

Subtitle: Grundlagen – Methoden – Anwendungsgebiete

Print ISBN: 9783131177841; Online ISBN: 9783131834348; Book DOI: 10.1055/b-001-3199

Subjects: Psychiatry, Social Psychiatry, Addiction Therapy

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Grundlagen der Verhaltenstherapie
Methoden der Verhaltenstherapie
Anwendungsbereiche der Verhaltenstherapie
Kompatible Therapieformen in Ergänzung zur Verhaltenstherapie