DOI: 10.1055/b-007-170972
Hufschmidt, Andreas; Lücking, Carl Hermann; Rauer, Sebastian; et al.: 2020

Neurologie compact

Für Klinik und Praxis Print ISBN 9783132434486 · Online ISBN 9783132434516
More Information

Book

Editors: Hufschmidt, Andreas; Lücking, Carl Hermann; Rauer, Sebastian; Glocker, Franz Xaver

Authors: Amtage, Florian; Bär, Michael; Behrens, P.; Bengel, G.; Berger, W.; Berninger, U.; Bogdan, Christian; Braune, Stefan; Brich, Jochen; Els, Thomas; Feuerstein, Thomas; Galldiks, Norbert; Gaul, Charly; Grosu, Anca-Ligia; Harloff, Andreas; Heimbach, Bernhard; Heinen, Florian; Hellwig, Bernhard; Hellwig, Sabine; Herrlinger, Ulrich; Hetzel, Andreas; Hornyak, Magdolna; Hufschmidt, Andreas; Hummel, Sibylla; Huzly, Daniela; Kaiser, Reinhard; Kaube, Holger; Kimmig, Hubert; Kofler, Markus; Kottlors, Michael; Landwehrmeyer, B.; Lücking, Christoph; Lücking, Carl Hermann; Lutterbach, J.; Mader, Irina; Maier, Esther; Maurer, Christoph J.; Meckel, Stephan; Mergner, T.; Meyer, Philipp T.; Niesen, Wolf-Dirk; Nikkhah, Guido; Nissen, Christoph; Ostertag, C.; Pagenstecher, Axel; Prießmann, Helga; Rauer, Sebastian; Reinhard, Matthias; Rocamora, Rodrigo; Rübsamen, Sabine; Schmidtke, Klaus; Schulze-Bonhage, Andreas; Seifert, Christian Ludwig; Spreer, Joachim; Steinfurth, G.; Stich, Oliver; Taschner, Christian A.; Urbach, Horst; Wallesch, Claus-Werner; Weber, W.; Wilder-Smith, Einar; Zentner, Josef; Ziefer, Philipp; Zucker, Birgit

Title: Neurologie compact

Subtitle: Für Klinik und Praxis

Print ISBN: 9783132434486; Online ISBN: 9783132434516; Book DOI: 10.1055/b-007-170972

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)