Ultraschall Med 2021; 42(02): 230
DOI: 10.1055/a-1347-1545
SRUMB Newsletter

Activitate educaţională ultrasonografică online intensă în era covid

Pe lângă multe alte efecte negative asupra vieţii economice și sociale, pandemia COVID a avut repercursiuni și asupra învăţământului medical românesc în general și asupra celui ultrasonografic în special. Cursurile de formare în ultrasonografie, cu valenţele practice deosebite ale acestora (sesiuni hands-on pe pacient) nu s-au mai putut organiza în varianta on-site. Cursurile s-au ţinut online iar activitatea practică s-a condensat în week-end-uri fiind practicată pe modele.Publication History

Publication Date:
12 April 2021 (online)

© 2021. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany