Ultraschall Med 2021; 42(02): 230
DOI: 10.1055/a-1347-1545
SRUMB Newsletter

Activitate educaţională ultrasonografică online intensă în era covid

 

  Pe lângă multe alte efecte negative asupra vieţii economice și sociale, pandemia COVID a avut repercursiuni și asupra învăţământului medical românesc în general și asupra celui ultrasonografic în special. Cursurile de formare în ultrasonografie, cu valenţele practice deosebite ale acestora (sesiuni hands-on pe pacient) nu s-au mai putut organiza în varianta on-site. Cursurile s-au ţinut online iar activitatea practică s-a condensat în week-end-uri fiind practicată pe modele.

  Câștigarea experienţei online prin implementarea diverselor platforme (TEAMS, ZOOM, etc) în activitatea didactică școlară și universitară precum și succesul primei conferinţe naţionale de ultrasonografie desfășurată online au făcut ca în anul 2020 să asistăm la o activitate educaţională online intensă ultrasonografică.

  Una din activităţile de vârf organizate în domeniul ultrasonografiei a fost cea prin proiectul EduSon. EduSon Medical este o platformă online de învăţare la distanţă, dedicată ultrasonografiei, care își propune să vină atât în întâmpinarea medicilor debutanţi în tehnica ultrasonografică, cât și în ajutorul specialiștilor care doresc să își îmbunătăţească această tehnică de explorare imagistică, cu un conţinut de calitate, asigurat prin prisma experienţei lectorilor și coordonatorilor acestui proiect. Prezentările sunt susţinute în format tip webinar, îmbinând partea teoretică cu aplicaţiile practice și cazuistică de specialitate, participanţii putând interacţiona cu lectorii prin intermediul platformei.

  Până în prezent au fost organizate numeroase webinarii pe platforma FLYINSONO (https://eduson.numeris.ro/webinar/). Primele 4 module au avut ca și scop introducerea în tehnicile de examinare ultrasonografică precum și familiarizarea cu particularităţile examinării diferitor regiuni anatomice. Următoarele webinarii organizate în a doua parte a anului 2020 precum și în primele luni din 2021 (ȘCOALA DE VARĂ Actualităţi în Ultrasonografie, NefroUroSon – “Ultrasonografia în Nefrologie și Urologie”, SonoVasc – “Ultrasonografia Vasculară periferică și viscerală”, SonoHep – “Ultrasonografia în Hepatologie. Hepatopatii Difuze”) au fost urmărite de un număr mare de participanti și au beneficiat de aportul unor ecografiști cu bogată experienţă. Desfășurarea proiectului EduSon a permis creionarea avantajelor învăţării continue ultrasonografice în mediul online: a) accesibilitate (confort, flexibilitate); centrare pe nevoile grupului ţintă; existenta conţinuturilor multimedia (care pot fi corectate și complete mereu); b) învăţare sincron – prin simularea situaţiilor din practică si încurajarea învăţării în grup (discuţii la caz); c) acces la cazuistică variată; d) acces la expertiza unor profesioniști în domeniu (posibilitate de adresare întrebări și obţinere a unui răspuns prompt). Avantajele dovedite ale educaţiei ultrasonografice online o recomandă ca o formă care poate fi continuată și după trecerea pandemiei.

  În încheiere trebuie să subliniem că activităţi educaţionale ultrasonografice online au fost organizate și de celelalte centre de formare în ultrasonografie.

  Zoom Image
  Prof. Dr. Spârchez Zeno

  Prof. Dr. Spârchez Zeno
  Președinte ales SRUMB 2022–2024

  Prof. Dr. Badea Radu
  Membru în Comitetul Director al SRUMB


  #

  Publication History

  Publication Date:
  12 April 2021 (online)

  © 2021. Thieme. All rights reserved.

  Georg Thieme Verlag KG
  Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany


  Zoom Image
  Prof. Dr. Spârchez Zeno