Ultraschall Med 2020; 41(01): 103
DOI: 10.1055/a-0965-0016
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Ultrasonografia în România anului 2020

Further Information

Publication History

Publication Date:
05 February 2020 (online)

 

  Începem cu încredere noul an 2020, cel de-al XXIII-lea al existenţei Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB), în ecourile ultimelor două cursuri Euroson School, sub egida EFSUMB, organizate în 21–23 noiembrie 2019, de către Centrul de formare în ultrasonografie Timișoara, totodată Centru de excelenţă al WFUMB și în pregătirea importantelor manifestări știinţifice ale acestui an.

  Cursul Euroson “Liver elastography”, după ilustrarea principiilor elastografiei, a prezentat explorarea non-invazivă elastografică a steatozei și fibrozei hepatice, precum și rolul elastografiei în diagnosticul hipertensiunii portale semnificative și al varicelor esofagiene. În cea de-a doua zi a cursului, după prezentarea ghidurilor EFSUMB în practica elastografiei, au fost abordate afecţiunile hepatice colestatice și leziunile focale hepatice, principalele tehnici de elastografie share wave și strain, precum și principalele erori și capcane în practica elastografiei. În continuare au fost prezentate principiile diagnosticului elastografic în ficatul gras non-alcoolic, hipertensiunea portala și în urmărirea pacienţilor adulţi cu patologie cronică hepatică. Practica elastografiei în evaluarea populaţiei pediatrice, abordarea relaţiei de cost eficienţă pentru utilizarea elastografiei în raport cu utilizarea RMN, a testelor biologice, precum și a biopsiei hepatice în studiul densităţii hepatice, precum și alegerea tehnicilor optime elastografice în practică sau analiza oportunităţii screeningului prin elastografie au fost teme noi cu numeroase referinţe practice. În ambele zile cursanţii au dezvoltat sesiuni hands on în practica principalelor tehnici elastografice.

  Cursul Euroson “Contrast enhanced ultrasound”, a cuprins, în prima parte, abordarea complexă și completă a problematicii utilizării produșilor de contrast în ultrasonografie – Ghidurile EFSUMB în problema și diagnosticul cu produși de contrast în procesele focale hepatice benigne și maligne, în procesele pancreatice, renale, precum și în alte aplicaţii, în practica clinică. În cea de-a doua parte cursul a prezentat o sesiune practică de cazuri clinice de mare interes pentru cursanţi.

  Cea de-a XXIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale a SRUMB, organizată în acest an la Sibiu, vechi centru istoric și cultural, prima Capitala europeană românească în 2007, va aduce în ziua preconferinţă, 28 mai, organizarea a cinci cursuri cu tematica de interes: Ultrasonografia în afecţiuni infectocontagioase și stări septice, Ultrasonografia în secţia de terapie intensivă și urgenţe majore, Ultrasonografia ficatului – stadiul actual, Ultrasonografia musculoscheletală, Ultrasonografia în urologie. Cursul de ultrasonografie pentru studenţi, ajuns în acest an la a 8-a ediţie, va cuprinde teme din ultrasonografia abdominală, a ţesuturilor moi și va aborda domeniul nou al ultrasonografiei point of care – POCUS ultrasound, domeniu care își atrage noi adepţi, atât în rândul tinerilor, cât și al practicienilor consacraţi, fiind un instrument util în practica clinică.

  În zilele conferinţei – 29 și 30 mai 2020 – vor fi organizate în paralel patru sesiuni știinţifice concomitente cuprinzând mese rotunde, unele tradiţionale, cum sunt US pediatrică, mamară, musculoscheletală, prezentarea ghidurilor EFSUMB sau sesiunile de prezentări de cazuri clinic-ecografice. Printre temele noi propuse în acest an remarcăm: Ecografia peretelui abdominal anterior – hernii, Ecografie cardiacă pentru non-cardiologi, Inteligenţa artificială în ecografie, Ecografie endorectală și perianală, Ultrasonografia regiunii cervicale, Ecografia în urgenţele abdominale, Ecografia în diagnosticul bolilor tubului digestiv (GIUS), Capcane în ultrasonografie, Elastography for all.

  În conformitate cu statutul SRUMB, Comitetul Director al SRUMB are deosebita plăcere de a Vă invita să luaţi parte la Adunarea Generală SRUMB 2020, ce se va desfășura Vineri, 29 mai 2020, ora 18:00, Hotel Ramada, Sibiu cu ocazia celei de-a XXIII-a Conferinţă Naţională SRUMB 2020 Sibiu, având ordinea de zi: Raportul Comitetului Director pentru anul 2019.

  Ca în fiecare an participanţii sunt invitaţi în competiţii dotate cu premii ale SRUMB: sesiunea de prezentări originale, video, precum și sesiunea poster, între care o secţiune aparte va fi cea pentru tânăr autor, sub 35 de ani. În luna mai numeroși practicieni români vor participa la Congresul European de Ultrasonografie EUROSON, al EFSUMB, organizat la Bergen, Norvegia, congres pentru care au fost trimise de catre SRUMB numeroase propuneri pentru conferinţe și prezentări orale, ce urmează a fi selecţionate de către organizatori pentru programul final. Dorim succes deplin tuturor participărilor românești în manifestări știinţifice de ultrasonografie și un an fructuos în distincţii și premii.

  În acest an suntem cu toţii antrenaţi, la nivelul SRUMB, în pregătirea importantei manifestări știinţifice de ultrasonografie, găzduite în 2021 de către Timișoara, Capitală culturală europeană, și anume Congresul Mondial de Ultrasonografie al WFUMB.

  7 ianuarie 2020

  Prof. Viorela Enăchescu
  Președinte executiv al SRUMB


  #