DOI: 10.1055/s-00023610

Drug Research

Ausgabe 07 · Volume 63 · Juli 2013 DOI: 10.1055/s-003-25281

Original Article

338
Gao, Y.; Liu, Y. Z.; Zhang, X.-M.; Zhou, Y.; Zhang, X.; Dong, C.-Y.: Pharmacokinetic Studies of Bergapten in Dog Plasma by Using a LC-MS/MS Method Studies
342
Wei, C.; Kong, L.; Wei, X.; Chen, L.; Liu, X.; Zhang, X.; Liu, X.; Liu, H.: Pharmacokinetics of a New Tetramethylpyrazine Analogue CXC195 in Rats