DOI : 10.1055/s-00000012

Endoscopy

Issue 04 · Volume 51 · April 2019 DOI: 10.1055/s-009-42585

ESGE Days 2019
European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

Prague, Czech Republic, 04.–06.04.2019
Chairman: Thierry Ponchon (France)