DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

Ausgabe 02 · Volume 08 · April 2024 DOI: 10.1055/s-014-59420

paper

100
Lipson, Victoria V.; Yaremenko, Fedyr G.; Vakula, Volodymyr M.; Kovalenko, Svitlana V.; Kyrychenko, Alexander V.; Desenko, Sergiy M.; Borysko, Petro О.; Zozulya, Sergiy O.: Discovery of Novel N-Acylhydrazone Derivatives as Potent Inhibitors of Sirtuin-1
https://www.thieme-connect.de/media/10.1055-s-00032269/202402/i_t0010_ga_10-1055_s-0043-1763747.jpg