DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Qian Z, Cao Z, Galuska L, Zhang S, Xu J, Gu X.
Macromol. Chem. Phys. 2019;
220: 1900062

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: