DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Issue 04 · Volume 81 · March 2015 DOI: 10.1055/s-005-28787

Reviews

259
Du, Zhiyong; Liu, Zhenli; Ning, Zhangchi; Liu, Yuanyan; Song, Zhiqian; Wang, Chun; Lu, Aiping: Prospects of Boswellic Acids as Potential Pharmaceutics

Biological and Pharmacological Activity

Original Papers

279
Meng, Zhaoqing; Yan, Yunxia; Tang, Zhaohui; Guo, Changrun; Li, Na; Huang, Wenzhe; Ding, Gang; Wang, Zhenzhong; Xiao, Wei; Yang, Zhonglin: Anti-Hyperuricemic and Nephroprotective Effects of Rhein in Hyperuricemic Mice
286
Song, Kyung Il; Park, Jun Yeon; Lee, Seungyong; Lee, Dahae; Jang, Hyuk-Jai; Kim, Su-Nam; Ko, Hyeonseok; Kim, Hyun Young; Lee, Jae Wook; Hwang, Gwi Seo; Kang, Ki Sung; Yamabe, Noriko: Protective Effect of Tetrahydrocurcumin against Cisplatin-Induced Renal Damage: In Vitro and In Vivo Studies
292
da Silva-Alves, Kerly Shamyra; Ferreira-da-Silva, Francisco Walber; Coelho-de-Souza, Andrelina Noronha; Albuquerque, Aline Alice Cavalcante; do Vale, Otoni Cardoso; Leal-Cardoso, José Henrique: Essential Oil of Croton zehntneri and Its Main Constituent Anethole Block Excitability of Rat Peripheral Nerve
298
Fusi, Fabio; Durante, Miriam; Sgaragli, Giampietro; Khanh, Pham Ngoc; Son, Ninh The; Huong, Tran Thu; Huong, Van Ngoc; Cuong, Nguyen Manh: In Vitro Vasoactivity of Zerumbone from Zingiber zerumbet

Natural Product Chemistry

Original Papers

327
Chen, Jian-Chao; Lau, Clara Bik-San; Chan, Judy Yuet-Wa; Fung, Kwok-Pui; Leung, Ping-Chung; Liu, Jie-Qing; Zhou, Lin; Xie, Ming-Jin; Qiu, Ming-Hua: The Antigluconeogenic Activity of Cucurbitacins from Momordica charantia

Analytical Studies

Original Papers