DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

Accepted Manuscripts

Publication Date: 04 May 2022

paper

Lin, Zhongren; Tong, Lingfeng; Qiu, Hong; Li, Zheyao; Shen, Lunhua; Chen, Niangen; Yu, Xin-Hong: The Synthesis of 5-Hydroxybenzofurans via Tandem in Situ Oxidative Coupling and Cyclization

Publication Date: 14 April 2022