DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Zhangabylov NS, Dederer LY, Gorbacheva LB, Vasil’eva SV, Terekhov AS, Adekenov SM.
Pharm. Chem. J. 2004;
38: 651

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in: