DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Hayashi M, Takezaki H, Hashimoto Y, Takaoki K, Saigo K.
Tetrahedron Lett. 1998;
39: 7529

Download Bibliographical Data

Access:
Access: