DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 01 · Volume 52 · January 2020 · Sample Issue DOI: 10.1055/s-009-45343

editorial

III
Paul, Knochel: Editorial

table of contents

Synform

A1

review

1
Sheng, Xia; Chen, Kaijun; Shi, Chengjin; Huang, Dayun: Recent Advances in Reactions of Propargylamines
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202001/i_z0396_ga_10-1055_s-0039-1690684.gif

short review

feature

paper

75
Sun, Peng; Yang, Jiaojiao; Song, Zirui; Cai, Yichao; Liu, Yajie; Chen, Chunxia; Chen, Xin; Peng, Jinsong: Copper-Mediated One-Pot Synthesis of Indoles through Sequential Hydroamination and Cross-Dehydrogenative Coupling Reaction
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202001/i_h0420_ga_10-1055_s-0039-1690240.gif
141
Wang, Xian-Liang; Chen, Jin-Xiang; Jia, Xue-Shun; Yin, Liang: Synthesis of α,β-Unsaturated Phosphine Sulfides
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202001/i_f0419_ga_10-1055_s-0039-1690685.gif