DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Kato N, Suzuki M, Kanai M, Shibasaki M.
Tetrahedron Lett. 2004;
45: 3147

Download Bibliographical Data

Access:
Access: