DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Chernyshev VV. Yatsenko AV. Pirogov SV. Nikulenkova TF. Tumanova EV. Lonin IS. Paseshnichenko KA. Mironov AV. Velikodny YA.
Cryst. Growth Des. 2012;
12: 6118

Download Bibliographical Data

Access: