DOI: 10.1055/b-00000032

Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-002-33680
Diener, Hans-Christoph: 2003

Kopfschmerzen

Print ISBN 9783131356710 · Online ISBN 9783131884619
More Information

Book

Editor: Diener, Hans-Christoph

Authors: Arnold, G.; Berlit, P.; Berrang, J.; Bootz, F.; Diener, H.-C.; Eikermann, A.; Einhäupl, K. M.; Evers, St.; Förderreuther, St.; Fritsche, G.; Göbel, H.; Haag, G.; Heinze, A.; Kastrup, O.; Katsarava, Z.; Kavuk, I.; Leniger, T.; Lieb, W. E.; Limmroth, V.; May, A.; Nelles, G.; Pageler, L.; Paulus, W.; Pfaffenrath, V.; Reiber, Th.; Reuter, U.; Schuh-Hofer, S.; Sixt, G.; Sommer, C.; Straube, A.; Stude, P.; Wessely, P.; Widder, B.; Zernikow, B.

Title: Kopfschmerzen

Print ISBN: 9783131356710; Online ISBN: 9783131884619; Book DOI: 10.1055/b-002-33680

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Klinische Neurologie

DOI: 10.1055/b-00000032

Type: Multivolume Edition