DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Issue 17 · Volume 76 · December 2010 DOI: 10.1055/s-002-21523 Traditional Chinese Medicine

Traditional Chinese Medicine

Editorial

Reviews

1948
Zhang, Bengang; Peng, Yong; Zhang, Zhao; Liu, Haitao; Qi, Yaodong; Liu, Shuang; Xiao, Peigen: GAP Production of TCM Herbs in China

Original Papers

1956
Heuberger, Heidi; Bauer, Rudolf; Friedl, Fritz; Heubl, Günther; Hummelsberger, Josef; Nögel, Rainer; Seidenberger, Rebecca; Torres-Londoño, Paula: Cultivation and Breeding of Chinese Medicinal Plants in Germany

Reviews

Perspectives

1975
Zhao, Zhongzhen; Liang, Zhitao; Chan, Kelvin; Lu, Guanghua; Lai Mei Lee, Eko; Chen, Hubiao; Li, Lin: A Unique Issue in the Standardization of Chinese Materia Medica: Processing

Reviews

1997
Liang, Yi-zeng; Xie, Pei-shan; Chan, Kelvin: Perspective of Chemical Fingerprinting of Chinese Herbs
2026
Zhang, Aihua; Sun, Hui; Wang, Zhigang; Sun, Wenjun; Wang, Ping; Wang, Xijun: Metabolomics: Towards Understanding Traditional Chinese Medicine
2036
van der Greef, Jan; van Wietmarschen, Herman; Schroën, Jan; Wang, Mei; Hankemeier, Thomas; Xu, Guowang: Systems Biology-Based Diagnostic Principles as Pillars of the Bridge between Chinese and Western Medicine
2048
Jiang, Miao; Yang, Jing; Zhang, Chi; Liu, Baoyan; Chan, Kelvin; Cao, Hongxin; Lu, Aiping: Clinical Studies with Traditional Chinese Medicine in the Past Decade and Future Research and Development