DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Issue 01 · Volume 81 · January 2015 DOI: 10.1055/s-004-28290

Editorial

1
Pieters, Luc: Editorial

Biological and Pharmacological Activity

Original Papers

10
Xiaocheng, Chen; Shan, He; Yuxing, Lu; Lizhen, Yuan; Linmao, Ding; Shoujun, Yuan; Qinglin, Zhang: Inhibition of Spontaneous Canine Benign Prostatic Hyperplasia by an Urtica fissa Polysaccharide Fraction
15
Bezerra, Daniel P.; Ferreira, Paulo Michel P.; Machado, Camila Maria L.; de Aquino, Nayara C.; Silveira, Edilberto R.; Chammas, Roger; Pessoa, Claudia: Antitumour Efficacy of Piper tuberculatum and Piplartine Based on the Hollow Fiber Assay
26
Sogo, Takayuki; Kumamoto, Takuma; Ishida, Hisako; Hisanaga, Ayami; Sakao, Kozue; Terahara, Norihiko; Wada, Koji; Hou, De-Xing: Comparison of the Inhibitory Effects of Delphinidin and Its Glycosides on Cell Transformation
32
Kuete, Victor; Sandjo, Louis P.; Seukep, Jackson A.; Zeino, Maen; Mbaveng, Armelle T.; Ngadjui, Bonaventure; Efferth, Thomas: Cytotoxic Compounds from the Fruits of Uapaca togoensis towards Multifactorial Drug-Resistant Cancer Cells
39
Kumar, Kanthasamy Jayabal Senthil; Li, Justine; Vani, Muthuraj Gokila; Hsieh, Yu-Hsin; Kuo, Yueh-Hsiung; Wang, Sheng-Yang: Bornyl Cinnamate Inhibits Inflammation-Associated Gene Expression in Macrophage Cells through Suppression of Nuclear Factor-κB Signaling Pathway

Pharmacokinetic Investigations

Original Papers

Natural Product Chemistry

Original Papers

56
Lin, Sheng; Fu, Peng; Chen, Tao; Ye, Ji; Su, Yong-Qing; Yang, Xian-Wen; Zhang, Zhong-Xiao; Zhang, Wei-Dong: Minor Valepotriates from Valeriana jatamansi and Their Cytotoxicity against Metastatic Prostate Cancer Cells
62
Liaw, Chia-Ching; Huang, Hui-Chi; Hsiao, Ping-Chun; Zhang, Li-Jie; Lin, Zhi-Hu; Hwang, Syh-Yuan; Hsu, Feng-Lin; Kuo, Yao-Haur: 5β,19-Epoxycucurbitane Triterpenoids from Momordica charantia and Their Anti-Inflammatory and Cytotoxic Activity

Analytical Studies

Original Papers

71
Wang, Ruwei; Kobayashi, Yuta; Lin, Yu; Rauwald, Hans Wilhelm; Yao, Jianbiao; Fang, Ling; Qiao, Hongxiang; Kuchta, Kenny: HPLC Quantification of All Five Ginkgolic Acid Derivatives in Ginkgo biloba Extracts using 13 : 0 Ginkgolic Acid as a Single Marker Compound

Biological Screening

Original Papers

79
Xu, Danqing; Lao, Yuanzhi; Xu, Naihan; Hu, Hui; Fu, Wenwei; Tan, Hongsheng; Gu, Yunzhi; Song, Zhijun; Cao, Peng; Xu, Hongxi: Identification and Characterization of Anticancer Compounds Targeting Apoptosis and Autophagy from Chinese Native Garcinia Species