DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 17 · Volume 51 · September 2019 DOI: 10.1055/s-009-43956

table of contents

Synform

A132

review

psp

paper

3214
Kaga, Atsushi; Fukushima, Tomohiro; Shimokawa, Jun; Kitamura, Masato: Photoredox Fischer Indole Synthesis
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201917/i_f0125_ga_10-1055_s-0037-1611535.gif
3241
3269
Jiang, Ze-Zhen; Jiang, Yang-Jie; Du, Juan; Chen, Di; Ding, Chang-Hua; Xu, Bin; Hou, Xue-Long: Palladium-Catalyzed Asymmetric Heck–Matsuda Reaction of 1,4-Dihydroquinolines with Aryl Diazonium Salts
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201917/i_f0181_ga_10-1055_s-0037-1610712.gif
3287
Arcadi, Antonio; Cacchi, Sandro; Fabrizi, Giancarlo; Fochetti, Andrea; Ghirga, Francesca; Goggiamani, Antonella; Iazzetti, Antonia; Marinelli, Fabio: Palladium-Catalyzed C12-Selective Direct Arylation of [1,2-c]Quinazolin-6(5H)-ones
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201917/i_t0151_ga_10-1055_s-0037-1610711.gif
3295
3320
Liu, Jun; Yang, Zhanhui; Zheng, Minfang; Wu, Hongfei; Chen, Ning; Xu, Jiaxi: Cobalt-Catalyzed Cycloisomerization of N,N-Diallylanilines
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201917/i_f0137_ga_10-1055_s-0037-1611832.gif
3327
3345
Yuan, Fangchong; Duan, Wenwen; Li, Zeyu; Luo, Xi; Zhang, Min; Deng, Hongmei; Song, Liping: One-Pot Synthesis of Trifluoromethylated Pyrazol-4-yl-pyrrole-2,5-dione Derivatives
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201917/i_h0183_ga_10-1055_s-0037-1611837.gif