DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 11 · Volume 29 · July 2018 DOI: 10.1055/s-008-40819

Synform

A102

synpacts

1405
Guo, Chun; Kong, Dehui; Lei, Yi; Hili, Ryan: Expanding the Chemical Diversity of DNA
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_p0009_ga_10-1055_s-0036-1591959.gif

account

1421
Zuo, Ziqing; Wen, Huanan; Liu, Guixia; Huang, Zheng: Cobalt-Catalyzed Hydroboration and Borylation of Alkenes and Alkynes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_a0090_ga_10-1055_s-0037-1609682.gif

letter

1437
Lakhdari, Houria; Talhi, Oualid; Hassaine, Ridha; Taibi, Nadia; Mendes, Ricardo F.; Almeida Paz, Filipe A.; Bennamane, Norah; Nedjar-Kolli, Bellara; Bachari, Khaldoun; Silva, Artur M. S.: Catalyst-Free One-Pot Synthesis of Chromeno-Imidazo-Pyridinones by an Aza-Michael Addition/Rearrangement/Heterocyclization Tandem Reaction
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_b0028_ga_10-1055_s-0037-1609684.gif
1455
Eriksson, Magnus C.; Zeng, Xingzhong; Xu, Jinghua; Reeves, Diana C.; Busacca, Carl A.; Farina, Vittorio; Senanayake, Chris H.: The Guareschi–Thorpe Cyclization Revisited – An Efficient Synthesis of Substituted 2,6-Dihydroxypyridines and 2,6-Dichloropyridines
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_r0923_ga_10-1055_s-0037-1609685.gif
1465
Oishi, Ryohei; Segi, Kazutoshi; Hamamoto, Hiromi; Nakamura, Akira; Maegawa, Tomohiro; Miki, Yasuyoshi: Hypervalent Iodine-Mediated Beckmann Rearrangement of Ketoximes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_u0121_ga_10-1055_s-0037-1609686.gif
1479
Perin, Gelson; Duarte, Luis Fernando B.; Neto, José S. S.; Silva, Márcio S.; Alves, Diego: Alternative Metal-Free Synthesis of Diorganoyl Selenides and Tellurides Mediated by Oxone®
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_v0109_ga_10-1055_s-0036-1591992.gif
1485
Huang, Yi-Ling; Bao, Wen-Hui; Ying, Wei-Wei; Chen, Wei-Ting; Gao, Le-Han; Wang, Xin-Ye; Chen, Gan-Ping; Ge, Guo-Ping; Wei, Wen-Ting: Copper-Catalyzed Oxidative Dimerization of 2-Oxindoles under Base-Free Conditions
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_w0011_ga_10-1055_s-0037-1609757.gif
1502
Lechani, Nawel; Hamdi, Maamar; Kheddis-Boutemeur, Baya; Talhi, Oualid; Laichi, Yacine; Bachari, Khaldoun; Silva, Artur M. S.: Synthetic Approach Toward Heterocyclic Hybrids of [1,2,4]Triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_d0157_ga_10-1055_s-0036-1591991.gif
1505
Xu, Liang; Wang, Shengpeng; Chen, Bajin; Li, Meichao; Hu, Xinquan; Hu, Baoxiang; Jin, Liqun; Sun, Nan; Shen, Zhenlu: Oxidative C–C Bond Cleavage for the Synthesis of Aryl Carboxylic Acids from Aryl Alkyl Ketones
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201811/i_k0137_ga_10-1055_s-0037-1609751.gif
1517
1525