DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue Guoqiang Lin · Volume · 2023 DOI: 10.1055/s-013-56662

Virtual Collection Dedicated to Guoqiang Lin

Liu, Zheng; Lu, Sheng-Mei; Zhao, Bao-Qian; Chen, Hao-Dong; Chen, Mu-Wang; Zhou, Yong-Gui: An Improved Synthesis of Chiral 2,2′-Bipyridine Ligand C3-ACBP Without Column Chromatography
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202316/i_g0100_ga_10-1055_a-2063-1330.gif
Jiang, Yanxin; Cheng, Kwai Wun; Zhang, Haoyang; Yang, Zhiping; Wang, Jun: Palladium/Azaphos-Catalyzed Asymmetric Suzuki–Miyaura Coupling
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202316/i_g0094_ga_10-1055_a-2069-4665.gif
Chen, Yi-Ru; Zhang, Yong-Yun; Ong, Chi Wi; Yeh, Ming-Che; Ye, Kai-shiang; Hsieh, Shu-Chen; Lee, Shern-Long; Cheng, Kum-Yi; Chen, Chun-hsien: Hierarchical Supramolecular Nanostructures of Cyclic Hydrogen-Bonding Catemers in Dibenzo[a,c]phenazinecarboxylic Acid Discotic Liquid Crystals
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202316/i_c0016_ga_10-1055_a-2085-5125.jpg
Worayuthakarn, Rattana; Ngernnak, Chuleeporn; Ruchirawat, Somsak; Chainok, Kittipong; Wannarit, Nanthawat; Thasana, Nopporn: Synthesis of Clausena Alkaloids Using Unique Ring Expansion of Dihydroisoquinolines and Their Cholinesterase Inhibitory Activity
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202314/i_g0042_ga_10-1055_s-0042-1752658.gif
Gan, You F.; Li, Yuan Y.; Chen, Xiao Q.; Guo, Yu Y.; Wang, Rui: Recent Advances in Quinone Methide Chemistry for Protein-Proximity Capturing
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202308/i_r0512_ga_10-1055_s-0042-1751402.gif
Shen, Defeng; Xie, Changmin; Ruan, Zhuwei; Yang, Chen; Huang, Sha-Hua; Zhu, Lili; Hong, Ran: Aza-Wacker Cyclization Toward the Bridged Core of FR901483
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202312/i_g0641_ga_10-1055_a-2012-5187.gif